14 juillet 2022

TOURISME : HÔTEL-RESTAURANT LA CHAUMIERE A AMPEFY – MADAGASCAR

Par Razafindramanana Ma

#Madagascar : Partez à la découverte de la ville #Malagasy d’#Ampefy à 3h de route d’#Antananarivo.
Vous pouvez séjourner à l’Hôtel-Restaurant La Chaumière situé en face du Lac #Itasy.
A tester sur place la virée en pirogue.
#VisitMadagascar #MyMadagascar

MALAGASY

Mbola manintona mpizahantany maro dia maro tokoa ny faritra Itasy iny. Anisan’ny faritra tena mamokatra izy ka maro ireo vokatra avy ao aminy no mahatonga azy ho fantatry ny olona; ao ohatra ny trondron’Itasy, izay mamatsy an’Antananarivo mihitsy, ny papay, ny voatabia, sns…ary matetika dia tsy ny vahiny irery no liana amin’izany fa ireo Malagasy ihany koa aza dia mandalo aty Itasy ihany koa.

Fa ny tena mahatonga ny faritra Itasy be mpitsidika sy be mpizahantany dia ny fisian’ny riandrano lehibe na “lac Itasy” izay mahatonga ilay “cascade” lehibe hatao hoe “Chute de la Lilie”.

Noho izany dia maro ireo trano fiantranoana sy fisakafoanana na “Hotels et restaurants” amin’iny faritra Ampefy iny. Ampolony izy ireo no hita any ary anisan’izany ity hotel “La Chaumière” ity.

Trano fiantranoana somary mihataka kely ny tananan’Ampefy izy ity, ary manaraka iny arabe mankany Soavinandriana iny no misy azy, eo eo amin’ny 2 Km mahery eo eo miala an’Ampefy no misy ity trano fiantranoam-bahiny ity.

Avo dia avo no misy azy ka hahafahana mahita ny manodidina an’Ampefy sy mahita avy hatrany ny reniranon’Ampefy sy ny toerana misy ny sary masina Maria eny amin’ny Nosy afivoan’ny rano. Manana “Chambre” na “bungalow” mihisy 11 izy ireo ka ny 8 dia double avokoa ary ny triple kosa dia mihisa 3.

Tsy voatery vahiny ihany no tonga ato amin’ity hotel ity fa na ny Malagasy ihany koa aza dia afaka mandalo sy miantrano ato ihany koa. Ankoatra izany, ireo mpamily dia omen’izy ireo efitra hatoriana ary ny sakafo marainan’ireo tonga hiantrano ao dia tafiditra ao anatin’ny hofan’ny trano.

Ando

PHOTOS

CONTACT

HÔTEL-RESTAURANT LA CHAUMIERE
Antabaoaka
Route de l’ilot de la Vierge
104 Ampefy
(Madagascar)

Tel : +261 (0)32 41 958 34
Siteweb : https://la-chaumiere-ampefy.business.site/

LOCALISATION