POLITIQUE :
13 MAI 1972 – 2017

Le 13 mai 1972 marque la 1ère grande Révolution Malgache après son indépendance sous l’ère de Tsiranana et cela malgré une première répression sanglante du mouvement du feu Monja Jaona dans le Sud de Madagascar.

Ainsi, après plusieurs mois de contestations lycéennes et étudiantes contre l’enseignement en Français et de la mainmise de la France dans tous les domaines, la situation s’était dégénérée la veille par l’arrestation de 395 délégués et de leur déportation au bagne de Nosy Lava.

Cette journée du 13 mai 1972 fût marqué par une marée humaine composée de toute une frange da la population qui réclame la libération des déportés et entame une grève générale dont la première conséquence est l’incendie de l’Hôtel de ville de la capitale Tananarive.

Malgré le retour de toutes les personnes emprisonnées, le Président fût contraint de donner les pleins pouvoirs à l’Armée en la personne du Général Gabriel Ramanantsoa qui enclenchera un référendum constitutionnel au mois d’octobre pour aboutir à la démission du Président Philibert Tsiranana.

M.R.

#MALAGASY

13 Mai 1972 – 13 Mai 2017 feno 45 Taona ny hetsi-bahoaka izay nitakiana ny fanomezan-kasina ny teny malagasy ka nidinan’ny mpianatry ny oniversité sy ny lisea hanao ny teny malagasy ho fitaovam-pampianarana fa tsy ny teny frantsay intsony.

Ny alin’ny 11 Mai 1972 tokoa mantsy no nandefasana ireo mpitari-tolona higadra amin’ireo fonja maro teto Madagasikara ka anisan’ny nanamarika izany ny tany Nosilava.

Taty aoriana, natokana ho toerana manan-tantara ny lalana etsy Analakely ka nampitondraina ny anarana hoe « 13 Mai ». Isaky ny misy fihetseham-bahoaka dia eo amin’io toerana io foana no hanatanterahana izany raha tsy hitanisa afa tsy ny tamin’ny taona 2002, 2009.

Rehefa tsy misy hetsi-bahoaka dia maro ireo mpanao politika no tonga eny an-toerana no mametraka voninkazo ho fahatsiarovana io tolona io sy ho fanomezam-boninahitra ireo namoy ny ainy tamin’izany fotoana izany teto.

Tamin’ity taona 2017 ity dia mpanao politika maro no tonga nametraka fehezam-boninkazo teny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ka anisan’izany I Lalatiana Ravololomanana, I Maitre Willy Razafinjatovo izay mpitarika tamin’izany 13 Mai 1972 izany, ny solotenan’Atoa Alain Ramaroson, I Pasitera Edouard Tsarahame avy ao amin’ny RMTF.

Noho ny fitandroana ny Filaminana ety an-toerana sy ny manodidina ary noho ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany dia nohamafisina ny ny fitandroana izay filaminana izay tety ka mpitandro ny filaminana maherin’ny 600 no nisahana izany ka dia voarara ny famoriam-bahoaka, ny fidinana an-dalambe ary tsy navela hitangorona ny olona tety Analakely.
Somary nahavariana ihany moa izay fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny filaminana izay indrindra fa amin’izao fotoana izao izay tsapa fa am-pototry ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

May 13, 1972 marks the 1st Great Malagasy Revolution after its independence in the era of Tsiranana and this despite a first bloody repression of the fire movement Monja Jaona in the South of Madagascar.

After several months of protests against French education and the seizure of France in all fields, the situation had degenerated the day before by the arrest of 395 delegates and their deportation to the penal colony. Nosy Lava.

This day of 13 May 1972 was marked by a human tide composed of a whole fringe of the population who demanded the liberation of the deportees and began a general strike, the first consequence of which was the burning of the Town Hall of the capital Tananarive.

Despite the return of all those imprisoned, the President was forced to give full power to the Army in the person of General Gabriel Ramanantsoa who will initiate a constitutional referendum in October to resign President Philibert Tsiranana.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97