DÉFENSE :
LE SACRIFICE DU Lt ALBERT RANDRIAMAROMANANA

La Répression Française qui suivit le Mouvement pour l’Indépendance de 1947 a fait des milliers de victimes civiles et militaires. Ainsi, le Lieutenant Albert Randriamaromanana, bien qu’il fasse parti de l’Armée Coloniale, a été jugé par un Tribunal Militaire puis condamné à mort par fusillade le 28 avril 1948 pour avoir fomenté un soulèvement armé à Antananarivo.

En commémoration de cette exécution, l’Armée Malgache et la famille de la victime ont commémoré ensemble sa disparition par un dépôt de germe et d’un honneur militaire pour se clore avec un repas fraternel en compagnie d’anciens combattants à la Base Militaire RM 1 d’Analakely.

Jusqu’à ce jour, ces évènements restent des souvenirs meurtris et indélébiles pour tout un Peuple car les punitions qui s’en suivirent étaient ignobles allant de la fusillade des prisonniers entassés dans un train aux largages de personnes vivantes à partir d’avions afin d’intimider et d’humilier les malgaches, de rétablir l’ordre pour empêcher toutes récidives.

M.R.

#MALAGASY

Matetika rehefa mankalaza na miresaka ny 29 Marsa 1947 dia ilay tranga famonoana Malagasy niseho tamin’ireo toerana na faritra maro teto amin’ny Nosy, anisan’izany ny tao Moramanga, ny tao Manakara, sy ireo toerana maro samihafa no tonga ao an-tsaina.

Miaramila Malagasy manambononahitra voalohany ny Lietnà Randriamaromanana Albert. Ary dia tafika frantsay izy tamin’izany. Raha ny tombotsoa, dia nanana tokoa izy, nanam-bola, azo lazaina tokoa fa niadana ny vady aman-janany. Kanefa dia tsy tafandry mandry ny lehilahy fa fantany mantsy fa Malagasy ny tenany ary ny Malagasy ray rà aminy dia eo ambany fanjanahan’ny Frantsay.

Teniny matetika hono raha ny fanazavan’ny zanany vavy ny hoe « ianareo aty an-trano mihinana gisa isan-kerin’andro, ny Malagasy anefa any mijaly fadiranovana” teny fanaony amin’ireo vady aman-janany matetika. Nanomboka niray tendro sy niara nivory ary nanomanomana ny hikomy amin’ny Frantsay izy sy ireo mpiara mitolona toa an-dry Dr Raseta, Rabemananjara, Ravoahangy, sns…

Ary ny tetika tamin’io dia ny datin’ny 29 Marsa 1947 no hanapoahana ny fikomiana. Niteny sy nandohalika teo anoloany mafy ny reniny mba tsy hiditra amin’izany fikomiana hanohitra ny frantsay izany izy fa tsy nanaiky ny lehilahy fa tsy maintsy hiady izy hahazoan’I Madagasikara fahaleovantena.

Tetika matipaika tsara no natao ary hinoana tokoa fa tena nahomby raha tsy nisy moa ireo Malagasy izay nisolelaka tamin’ny frantsay tamin’izany ka dia namadika ny tolona nohon’ny tombotsoa manokana.

Voasambotra noho izany ny Lietnà Randriamaromanana Albert ary voaheloka ho faty izy avy eo. Na dia nisy aza ny fampiakarana teny amin’ny fitsarana na teto Madagasikara na tany la Frantsa dia meloka foana izy sy ireo namany.

Notifirina teny amin’ny fitifirana teny Ambohitsaina teny Ankatso moa ny tenany ny 28 Avril 1948 fa tsy teny Fort Duchesne izany.

Feno 70 Taona amin’ny taona 2018 moa ny nitifirana ny Lietnà Randriamaromanana Albert fa nakalazaina manetriketrika kosa izy tamin’ity taona ity noho ny fahatsiarovana azy izay mifanindra dalàna amin’ny faha 70 Taonan’ny 29 Marsa 1947 satria rah any tena marina dia I Lietnà Randriamaromanana Albert no anisan’ny atidoha nikotrika ny fanoherana nympanjanatany frantsay.

Ankoatra ny fametraham-boninkazo androany moa dia nisy ny fiaraha miala hetaheta niaraka tamin’ireo sisa nanamborana tamin’ny 1947 izay natao tao amin’ny toby miaramila RM1 Analakely.

Ho fahatsiarovana ny nataon’ny Lietnà Randriamaromanana Albert dia nisy ny fanomezana ny anarany ho an’ny ilàna eto andrenivohitra ohatra ny eo Ankadifotsy, ny fametrahana ny anaran’itompokolahy ho an’ny toby miaramila RM 1 etsy Analakely, ny sekoly eny Faliarivo Ampitatafika sy ny maro tsy voatanisa.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The French Repression which followed the Movement for the Independence of 1947 made thousands of civilian and military victims. Thus, Lieutenant Albert Randriamaromanana, although part of the Colonial Army, was tried by a Military Court and then condemned to death by shooting on 28 April 1948 for having fomented an armed uprising in Antananarivo.

In commemoration of this execution, the Malagasy Army and the family of the victim commemorated together its disappearance by a depot of germ and a military honor to close with a fraternal meal with veterans at the Military Base RM 1 from Analakely.

To this day, these events remain indiscriminate and indelible memories for a whole People because the punishments that followed were ignoble ranging from the shooting of the prisoners piled up in a train to the drops of people living from airplanes in order to To intimidate and humiliate the Malagasy, to restore order to prevent any recurrences.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Présentation

– Interviews


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97