ARTS & CULTURE :
CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC MICHELE RAKOTOSON

Le secteur de l’édition est l’une des victimes collatérales de la pauvreté et du sous-développement de Madagascar puisque la population n’ont plus accès aux livres du fait de leurs coûts et cela malgré la profusion d’auteurs qui souhaitent diffuser leurs œuvres.

Michèle Rakotoson, ancienne journaliste et écrivaine, tente de redynamiser les différents acteurs pour le renouveau et fait découvrir de nouveaux talents à travers des manifestations, des ateliers d’écritures et des concours littéraires en langue française.

Ainsi, grâce à l’Alliance Française d’Antananarivo dans le cadre du projet « Terre de Rencontres » de la Francophonie, des jeunes malgaches : Sitraka Rafanomezantsoa, Riaki Sarah, Mampianina Randria, Njaratiana Razafimanantsoa, lauréats du concours de Nouvelles ont été présentés lors d’un « Café Littéraire » ponctué musicalement par le groupe Maroloko.

M.R.

#MALAGASY

Tao anatin’ny taona maromaro izay, dia hita sy tsapa fa niha-nahazo vahana teo amin’ny tontolom-piainan’ny Malagasy ny resaka asa soratra. Hita izany eny amin’ireo toerana fampisehoana izany toa ny ao amin’ny Tahala Rarihasina, ny ao amin’ny CGM Analakely izay farany teo vao nanao hetsika ny avy ao amin’ny faribolana sandratra, sy ny hetsika maro tsy voatanisa any amin’ny anjery manontolo.

Fa ny tena nanaitra dia ny fahazotoan’ny tanora mitia sy mandalina ary indrindra indrindra manoratra mihitsy aza. Ao ny manoratra tononkalo, ny manoratra sombin-tantara, ao ihany koa ny mitantara ny zava misy hitany eny amin’ny fiaraha-monina.

Tsy zoviana amin’ny maro raha i Ramatoa Michelle Rakotoson, mpanoratra malaza sy nikoizana mihitsy aza. Nandritra ny taona maro dia nanao ny asa soratra na amin’ny fiteny frantsay na amin’ny fitena malagasy.

Amin’izao fotoana izao, indrindra fa noho ilay fivorian’ny firenena miteny frantsay vao norasin’i Madagasikara farany teo dia nisy ny fifaninanana nanoratra boky izay nifantoka taminna hevi-dehibe hoe : « Francophonie, terre de rencontre ».

Tao anatin’ireo mpifaninana dia mihisa 7 mianadahy no nahavita nanoratra boky. Nototosaina tetsy amin’ny Alliance Française de Tananarive Andavamamba ny faha 29 Avril 2017 moa ny fampisehoana ireto mpanoratra Malagasy izay vao tanora dia tanora tokoa satria dia mbola mpianatra avokoa izy ireto.

Nanao antso avo moa Rtoa Michelle Rakotoson mba tsy ho very an-javony fotsiny ny ezaka hataon’ireto mpanoratra ireto satria ho faty ny asa soratra Malagasy satria ny tsy fanjifàna ireo boky nosoratan’ny mpanoratra Malagasy ireo dia mamono avy hatrany ilay mpanoratra satria dia tsy afaka hanoratra intsony izy noho ny tsy fahafahany.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The publishing sector is one of the collateral victims of poverty and underdevelopment in Madagascar since the population no longer has access to books because of their costs, despite the profusion of authors wishing to disseminate works.

Michèle Rakotoson, a former journalist and writer, is trying to revitalize the different actors for the renewal and introduces new talents through events, writing workshops and literary competitions in French.

For example, thanks to the Alliance Française d’Antananarivo, as part of the « Terre de Rencontres » project of La Francophonie, Malagasy youths: Sitraka Rafanomezantsoa, ​​Riaki Sarah, Mampianina Randria, Njaratiana Razafimanantsoa, Of a « Café Littéraire » punctuated musically by the group Maroloko.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97