DÉFENSE :
COOPÉRATION MILITAIRE NAVALE AVEC LES USA

Notre pays Madagascar arrive difficilement à contrôler l’ensemble de notre territoire, que ce soit sur mer, dans les airs et sur terre. C’est pourquoi, nous devons toujours compter sur la coopération avec des pays amis pour nous aider à assurer la protection de notre île.

A cette occasion, une délégation d’élus américains en compagnie de leur Ambassadeur sur place sont venus apporter aux forces navales malgaches un bateau de surveillance de nos côtes comme ils ont déjà fait au mois de février 2017.

Le ministre de la Défense Nationale, le Général Beni Xavier Rasolofinirina a rappelé l’importance de la protection de ce couloir maritime dans le commerce mondial et contre tous les trafics en tous genres puisque plusieurs milliers de bateaux y transitent chaque année.

M.R.

#MALAGASY

Mbola marefo tokoa i Madagasikara raha resaka fiarovan-tena, satria dia azo lazaina fa tena marefo amin’ny resaka fitaovam-piadiana rizareo ao amin’ny fiarovana.

Maro ireo faritra mangataka fiaramanidina hanenjehana ireo malaso, hamotehana ireo kizo sy toerana misy ireo jiolahy ; anisan’izany ny faritra atsimon’ny Nosy iny toy ny ao Betroka ohatra sy ireo faritra sasany.

Betsaka ny dahalo eto amintsika mantsy dia manana fitaovana mitovy amin’ny mpitandron’ny filaminana.
Fa ankoatra ny resaka an-tanety dia ireo sisintany manerana ny Nosy sy ny ranomasina manodidina an’i Madagasikara dia mbola tsy voaharo mihitsy, na efa misy aza ny ezaka hataon’ireo mpiaro ny sisin-tany.

Tato ho ato dia nalaza ny resaka jioloahan-tsambo manafika ireo sambo vaventy sy madinika any an-dranomasina any, izay sady manaratsy endrika ny Nosy amin’ny resaka Fizahantany no miteraka tsy fandriam-pahalemana ihany koa.

Tonga nanome fanomezana ho an’ny Ministeran’ny fitsarana ireo parlemantera amerikana ka sambo manokana natokana hanenjehana ireny jiolahan-tsambo ireny no nomen-drizareo ho an’ny Ministeran’ny Fiarovana tamin’ny alalan’ny Minisitra Atoa Rasolofinirina Beni Xavier.

Nanambara moa ny minisitra fa tsy vao ity akory ny fanomezana nomen-dry zareo Amerikana hiadiana amin’ireo jiolahan-tsambo ireo fa efa maromaro izany.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

Our country Madagascar has difficulty in controlling our entire territory, whether on the sea, in the air or on land. That is why we must always count on cooperation with friendly countries to help us protect our island.

On this occasion, a delegation of American elected officials accompanied by their Ambassador on the spot came to bring to the Malagasy naval forces a surveillance boat of our coasts as they already did in February 2017.

The Minister of National Defense, General Beni Xavier Rasolofinirina, recalled the importance of protecting this maritime corridor in world trade and against all types of traffic, since several thousand ships pass through it each year.

#PHOTOS

(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview

(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

MINISTERE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Siteweb : www.defense.gov.mg

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97