POLITIQUE :
L’APPEL A LA RUE DU COLLECTIF FIFAMA

Le Collectif FIFAMA (Firaisankina ho Fanavotana an’i Madagasikara) qui regroupe une cinquantaine d’entités politiques appelle la population à descendre dans la rue pour manifester leurs ras-le-bol face à la pauvreté et tous les maux qu’endurent Madagascar et son peuple.

Pour eux, il n’y a eu aucune amélioration dans la vie quotidienne des malgaches, les délestages d’électricité ou d’eau ne font que s’empirer, l’insécurité règne sur toute l’île et l’autorité de l’Etat et de la Justice sont défaillantes pour preuves les nombreuses vindictes populaires et les multiples kidnapping par exemple.

Il est normal dans un pays démocratique de dénoncer le constat d’échec des gouvernements successifs mais est-ce le moment encore de retomber dans les errements de l’instabilité politique ?

M.R.

#MALAGASY

Nandritra ny telo taona izay no nitondran’Atoa Hery Rajaonarimampianina ny firenena, izy sy ny governemanta izay tarihin’Atoa Mahafaly Solonandrasana Olivier. Telo taona izay no nahatsapan’ny tsirairay fa miha mikorosy fahana ny fiainam-pirenena. Miha mitombo ny tsy fandriampahalemana, miha mafy ny delestazy, lasa tsy mahatoky fitsarana intsony ny olona fa manao fitsaram-bahoaka, mivandravandra ny resaka kolikoly sy fanodikodinana volam-bahoaka, sns….

Manoloana ireo tranga ireo sy ny fahitàna ny fiainam-pirenena latsaka anaty lalina mangitsokitsoka dia nanao fanambarana ny FIFAMA na Firaisankina ho Fanavotana an’i Madagasikara fa tsy rariny intsony raha avela amin’izao ny raharaham-pirenena. Mila miala ireo mpitondra ireo hoy ny FIFAMA. Ary mila hajoro ny fitondrana tena mihaino sy mahita ny fahasahiranam-bahoaka no tokony hijoro eo.

Noho izany ary dia hiroso amin’ny fidinana an-dalambe ireto mpanao politika ireto ka ny Asabotsy fa 3 Jona 2017 izao dia hisy ny fifampiresahana lehibe eo amin’ny mpanao politika rehetra sy ny vahoakan’ Antananarivoao amin’ny tranom-pokonolona Analakely ary hotapahina eon y dingana hatao rehetra fa tsy rariny intsony izao fahantram-bahoaka izao.

Hananosarotra noho izany ny raharaha satria tapaka tao anatin’ny filan-kevitry ny ministra ny Talata 30 Mai teo fa tsy azo hatao ny manao fivorivoriana politika noho ny fety izay hatrehan’ny Malagasy amin’ity volana Jona ity. Ho hita eo ny ho tohin’ny raharaha.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The FIFAMA Collective (Firaisankina ho Fanavotana an’i Madagasikara), which groups together some fifty political entities, calls on the population to take to the streets to express their disgust at poverty and all the evils Madagascar and people.

For them, there has been no improvement in the daily life of the Malagasy, the electricity or water shedding only get worse, insecurity reigns throughout the island and the authority of the  » State and Justice are failing to prove the many popular vindicts and multiple kidnapping for example.

It is normal in a democratic country to denounce the failure of successive governments, but is it still time to fall back into the woes of political instability?

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97