ENVIRONNEMENT :
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES PLANTES, ÉCOLOGIE ET COULEURS

Durant une semaine, le Réseau International des conseillers pour le Développement de l’Artisanat (RIDA), l’organisme Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI) et l’Association des Femmes Entrepreneurs Environnement de Mahajanga (FEEM) organisaient à Madagascar le premier Festival International des Plantes, Ecologie et Couleurs.

Cela consistait à tenir un symposium sur l’utilisation des colorants dans l’artisanat, du respect de l’environnement dans l’emploi des plantes qui constituent la matière première et de la pratique écologique en respectant les règlementations en vigueur lors de la fabrication des produits.

Tous les participants ont pu aussi apprécié, dans trois endroits de la capitale (l’Alliance Française de Tananarive, l’Institut Français de Madagascar, la Bibliothèque Nationale) les différentes présentations liés à la commercialisation mais aussi aux aspects de la protection intellectuelle de leurs créations face à la mondialisation.

M.R.

#MALAGASY

Notontosaina teto Madagasikara mandritra ny 6 andro izany hoe ny faha 15 ka hatramin’ny faha 20 May 2017 ny « International Festival, Plants, Ecology and Color » na hetsika iraisam-pirenena momba ny zava maniry, ny tontolo iainana ary ny loko. Hetsika iray hanohizana ny ady amin’ny fahapotehan’ny tontolo iainana, ny fanomezan-danja ny zava-maniry.

Firenena maro be no tonga eto Madagasikara hanatanteraka ity hetsika « IFPECO » ity ary hisy fampirantiana, adihevitra, famelabelarana ary hetsika maro samihafa no hatao mba hanamarihana izay ady mba ho fiarovana ny tontolo iainana izay. Ny manamarika ity hestika ity dia ny fandraisana anjaran’ireo vehivavy mpandraharaha mivondrona ao amin’ny fikambanana EFOI na « Entreprendre au Féminin Océan Indien ».

Fikambanan’ireo vehivavy aty amin’ny ranomasim-be Indiana ity « EFOI » ity ary ny tanjona dia ny hampisongadina ireo vehivavy manana anton’asa mifandraika amin’ny lohahevitry ny loko. Satria manan-karena tokoa i Madagasikara ary tsy vitsy ireo vehivavy mampiasa ny harena anana’i Madagasikara ho antom-pivelomany ary mandraharaha amin’izany. Ity hetsika ity izany fomba iray hanasongadinana ireo vehivavy mpandraharaha ary mikajy hatrany ny tontolo iainana.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

For a week, the International Network of Consultants for the Development of Crafts (RIDA), Entreprendre au Féminin Indian Ocean (EFOI) and the Association of Women Entrepreneurs Environment of Mahajanga (FEEM) organized the first Festival in Madagascar International Plant, Ecology and Colors.

This involved holding a symposium on the use of colorants in handicrafts, respect for the environment in the use of plants which constitute the raw material and ecological practice in accordance with the regulations in force in the manufacture of products.

All the participants were also able to appreciate the various presentations related to commercialization but also to the aspects of the intellectual protection of their capital, in three places of the capital (the Alliance Française de Tananarive, the French Institute of Madagascar, the National Library) In the face of globalization.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interviews


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

EFOI MADAGASCAR
5, Avenue Pasteur – Antanimena
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 34 03 269 25
Email : efoimadagascar @ gmail.com
Siteweb : www.efoi.bizFacebook

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97