JUSTICE :
LE BÂTONNIER DU BARREAU DE MADAGASCAR

#MALAGASY

Somary nangingina tato ho ato ny resaka fitsarana. Satria dia nisy tokoa ny fotoana dia tsy nitsaha-nitokona rizareo teo anivon’ny fitsarana, tao ny mpiraki-draharaha, ny mpitsara, ny mpandraharahan’ny fonja. Nisy kosa anefa ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny “Bâtonnier” na filohan’ny holafitry ny mpisolovava eo anivon’ny fitsarana na “Avocat” izany. Tsy iza izany fa I Raharison Hubert Hery Lala. Ity filohan’ny holafitry ny mpisolovava dia efa filohan’ity holafitra ity efa fanintelony izao.

Anisan’ny tonga nanatrika ity lanonana ity ny filohan’ny Repoblika Atoa Hery Rajaonarimampianina sy ireo lehiben’ny Andrim-panjakana isan-karazany toa ny filohan’ny antenimieran-doholona, ny filohan’ny antenimieram-pirenena, ny filohan’ny CENI. Teo ihany koa ireo minisitra sy solombavam-bahoaka maro.

Nanipika moa ny “Batonnier de l’ordre” vaovao fa anisan’ny vaindohan-draharahany ny fametrahana ny rafitra vaovao mahakasika ny resaka fiarovana, ny fametrahana ny tranon’ny mpisolovava any amin’ny faritra, ao ihany koa ny momba ny volavolan-dalàna mahakasika ny paika ady heloka izay mampitaraina ny vahoaka manana raharaha eny amin’ny fitsarana. Ity volavolan-dalàna ity moa dia efa lany teo anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna roa tonta ary miandry ny fanaovanan’ny Filoham-pirenena Sonia sisa.

Ny filoham-pirenena moa dia niarahaba ny filohan’ny holafitry ny mpisolovava ary nanambara fa zava-dehibe tokoa ity lanonana satria dia tsy feno ny resaka fitsarana raha tsy eo ireo mpisolovava. Anisan’ny nomarihin’ny filoham-pirenena moa ny mahakasika ny famaritana ny tena hatao hoe mpisolovava; nilazàny fa nivoatra nanaraka ny fotoana ny anjara asa sy toeran’ny mpisolovava manoloana ny fiarovana ny olona voapanga sy manana raharaha eo anivon’ny fitsarana amin’ny fikarohana ireo fomba rehetra hiarovana ilay olona na amin’ny alalan’ny antontan-taratasy sy fandresen-dahatra ireo mpitsara hataony.

Zava-dehibe tokoa ity lanonana ity, satria dia heverina fa hitondra fanatsarana amin’ny lafiny fiarovana ireo olona mila izany izy ity ary anisan’ny mitondra ho amin’ny fiverenan’ny fitokisan’ny maro amin’ny fitsarana.

Andoniaina Vally

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

Ordre des Avocats du Barreau de Madagascar
Palais de Justice d’Antananarivo
3, Rue Jules Ranaivo
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 20 22 350 71
Siteweb : Ordre des Avocats

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97