MISERANA :
L’UNIVERS MUSICAL DE FARAKELY

#MALAGASY

Mpanakanto malagasy notaizana tao anatin’ny mozika i Farakely satria ny ray aman-dreniny dia samy mpihira avokoa. Amin’izy iraitampoa dia i Farakely ihany no liana tamin’ny mozika ka nitazona ilay lovan-tsofina. Nanomboka nihira tamin’ny chorale, nanao cabaret ary avy eo niara-nihira tamin’i Laza i Farakely.

Ny tarika  » Randratelo  » no tena nahafantaran’ny mpankafy azy. Telo vavy izy ireo ary samy manana ny maha izy azy avy. Natambatr’izy ireo ho iray ny traikefany ka nahatonga ny  » randratelo », telo nefa navondrona ho iray.

Nodiavin’i Farakely avokoa ny tontolon’ny mozika fa ny mozika akostika no tena ankafihiziny ary io no alalininy sy hatsarainy hatrany hanomezany fahafaham-po ho antsika mpihaino azy.

2017 hary eletra i Farakely ary namoaka horonam-peo sy sary mihetsika izay ahitana ihany koa boky kely misy ny tonon-kira rehetra » TAFARAY ISIKA ROA « . Io no raki-kira nofidian’i Farakely satria ny tonon’io hira io dia mamintina ny tantaram-piainany.

Ny fanirian’i Farakely dia ny hanome fahafaham-po hatrany ny mpankafy azy. Manolotra ny saotra tovanan-kasina ho antsika i Farakely amin’ny fanohanana sy ny fankasitrahantsika ny zavatra zarainy amintsika.

Anita Ramanankaja

#FRANCAIS

Nous avons rencontré Farakely lors de son passage à Bordeaux pour un concert acoustique dans une ambiance intimiste et chaleureuse malgré le froid de l’hiver qui s’abat en Europe en ce début décembre 2017.

Cette jeune femme à la voix d’or a totalement subjuguée son auditoire en interprétant des compositions musicales variées allant du « Kalon’ny Fahiny » au Jazz en passant par le « Ba Gasy ».

Elle est capable d’exécuter des registres différents de la voix perchée à une douce mélodie et cela mérite un chapeau bas pour cette nouvelle génération d’artiste.

Nous lui souhaitons une très longue carrière et beaucoup de rencontre pour mettre en valeur notre Culture et nos Musiques Malagasy !

#ENGLISH

We met Farakely during his visit to Bordeaux for an acoustic concert in an intimate and warm atmosphere despite the cold winter that falls in Europe in early December 2017.

This young woman with a golden voice has totally enthralled her audience by interpreting varied musical compositions ranging from « Kalon’ny Fahiny » to Jazz through « Ba Gasy ».

She is able to perform different registers of the perched voice to a sweet melody and that deserves a low hat for this new generation of artist.

We wish him a very long career and a lot of meetings to showcase our Culture and our Malagasy Music!

Mahefa Razafindramanana

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Interview Malagasy


avec Anita Ramanankaja

– Interview Français


avec Mahefa Razafindramanana

– MiniMix & Commentaires des Spectateurs


(c) Farakely & LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

FARAKELY FACEBOOK
Siteweb : Facebook

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97