MODE :
LA MAISON GILBERT RAKOTOMANANA

Gilbert Rakotomanana était un des précurseurs de la Haute Couture malgache, il a su se développer et à créer sa marque de vêtements dans les années 60. Après avoir eu son diplôme de maîtrise de la coupe des costumes pour hommes, il ouvre sa boutique en 1965 à Ambohijatovo près des quartiers des affaires de la capitale Antananarivo.

Son petit atelier ne désemplit pas et connaît un certain succès dès le départ avec les costumes pour hommes sur mesures tandis que sa femme Jeannette s’occupait de la mode pour les femmes.

C’était un homme très exigeant et travailleur, soucieux de la qualité et de la satisfaction des ses clients. Malgré sa disparition tragique en 2005, ses enfants ont relevé le défi de perpétuer le nom malgré la crise économique et celle des importations asiatiques.

#MALAGASY

Malagasy toka manana ny maha izy azy, ary hany tokana manana ny fivarotana ny akanjo mihaja eto Madagasikara i Gilbert Rakototmanana. Lehilahy tsotra sy mahafinaritra izy fahavelony ary tia ny asany hany ka nataony antom-pivelomana izany rehefa nianatra tamin’ny sekoly fanjairana tany Frantsa.

Tsy vitan’ny akanjon-dehilahy irery ihany anefa no novarotany fa nisy ireo akanjom-behivavy ihany koa niarahany tamin’ny vadiny “Madame Jeannette”.

Ny toeram-pivarotan’ i Gilbert Rakotomanana eo Ambohijatovo dia mandeha tsara na dia teo aza ny krizy maro nosedrain’ny firenena na koa ireo fitobahan’ny akanjo vita avy any Asie dia mbola mitana ny toerana maha-izy azy ny akanjo vitan-dry zareo. Marina fa tsy ny olon-drehetra no afaka manjifa ireo vidin’ny zava-bita.

Andoniaina Vally

#PHOTOS

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACTS

MAISON GILBERT RAKOTOMANANA
92, Avenue du 26 juin 1960
101 Antananarivo – Madagascar
Tel Madagascar: +261 (0) 20 22 216 77 / +261 (0) 33 14 600 82
Email : contact@gilbertrakotomanana.com
Siteweb : http://www.gilbertrakotomanana.com

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97