MODE :
TAKALO HAINGO – 10ÈME EDITION

“Takalo Haingo”, l’évènement dédié à la mode malgache, célèbre sa 10ème édition durant 3 jours à Antananarivo. Dans un premier temps, on a pu assister à l’historique de leur projet en vidéo suivi d’une rencontre-débat, puis il y a eu un atelier de découverte de la découpe et de la création de vêtements selon le thème “La mode Malagasy pour les grandes occasions”.

Pour clôturer cet anniversaire, plusieurs stylistes de renom comme Nantenaina, Aria, VeloAry, Fifaliana, Imbazaha, Sandy, Ange, Lova Santatra, Hery Karl, MirzAingo vont présenter leurs œuvres lors d’un défilé exceptionnel qui se déroulera sur la Place de l’Indépendance à Antaninarenina.

A travers ces journées, ils espèrent changer la mauvaise image du « Vita Gasy » et démontrer ainsi la qualité de nos produits tout en étant fidèle à notre culture et nos traditions.

#MALAGASY

« Ny lamaody malagasy amin’ny fotoan-dehibe » io no lohahevitra karakarain’ireo mpamorona akanjo entina hilatroana na styliste hotanterahina mandritra ny 2 andro etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Ny Zoma 24 sy Asabotsy 25 Martsa moa dia filatroana eny amin’ny zaridain’Antaninarenina.

Hetsika fampahafantarana ireo mpamorona na stylista Malagasy izy ity ka ny andron’ny Alakamisy 22 Martsa dia fandefasana horonantsary arahina adihevitra no natao. Hisy avy eo ny fandaharam-potoana fampianarana mandidy sy manjaitra akanjo ary faranana amin’ny fanotana boky mahakasika ny lamaody ity andro androany ity.

Mpamorona sy kalaza maro no handray anjara amin’izy ity, isan’izany i VeloAry, diso fantatry ny mpamorona lamaody. Ny fandaharana ny andron’ny Zoma sy asabotsy kosa dia hanasana ny be sy ny maro eny amin’ny zaridain’Antaninarenina ka mpilatro maro no handray anjara amin’izany.

Tanjona ny ahafahana manjifa ny vita Malagasy izay tsy ambakan’ny vita avy any ivelany izay no antony nanaovana azy ho hitan’ny rehetra.

#ENGLISH

« Takalo Haingo », an event dedicated to Malagasy fashion, celebrates its 10th edition during 3 days in Antananarivo. Initially, we were able to watch the project’s history in video followed by a panel discussion, and then there was a workshop to discover the cutting and creation of clothes according to the theme « Fashion Malagasy for great occasions ».

To celebrate this anniversary, several renowned designers such as Nantenaina, Aria, VeloAry, Fifaliana, Imbazaha, Sandy, Angel, Lova Santatra, Hery Karl, Angel, MirzAingo will present their works at an exceptional parade Independence in Antaninarenina.

Through these days, they hope to change the bad image of the « Vita Gasy » and thus demonstrate the quality of our products while being faithful to our culture and our traditions.

Andoniaina Vally

#PHOTOS

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACTS

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97