PATRIMOINE :
RENOVATION DU PALAIS D’ANDAFIAVARATRA

L’Ambassadeur des Etats-Unis et les représentants de l’Etat Malgache viennent d’inaugurer les travaux de réhabilitation du Palais d’Andafiavaratra initiés en 2016 grâce au « Fonds de l’Ambassadeur pour la préservation culturelle dans le monde » pour un montant de 32.000 dollars.

Ce programme a permis la mise au norme de l’édifice en terme de sécurité contre les incendies, l’amélioration de l’éclairage et la restauration des clôtures qui contribueront donner à une meilleure image de cette musée pour les touristes et les malgaches.

Rappelons que plusieurs lieux et monuments historiques de Madagascar ont déjà bénéficié de ce mécénat comme la préservation des textiles historiques, la promotion des danses traditionnelles Malagasy ou aussi la réfection des sentiers historiques de Fianarantsoa.

M.R.

#MALAGASY

Tonga nitokana ny foto-drafitr’asa teny amin’ny rovan’andafiavaratra androany ny masoivoho Amerikana Robert T. Yamate. Ity lapa ity moa izay lapa fiasan’ny praiminisitra tamin’ny vanim-potoana faha mpanjaka. Anisan’izany ny praiminisitra Rainiharo, Rainilaiiarivony.

Ny tetik’asa “Ambassador’s fund for Cultural Preservation in the world” dia famatsiam-bola manokana ho fitandroana ny harentsaina maneran-tany. Fomba iray moa ity famatsiam-bola ity ankoatra ny fifandraisana ara barotra sy politika ary ara miaramila moa ity famatsiam-bola ity, fomba iray hanehoana ny endrik’I Etazonia amin’ny firenen-tsamihafa.

Tao aorian’ny kabary izay nifandimbiasan’ny manam-pahefana moa , dia nisy ny fanomezana maro-pankasitrahana ireo mpiasa sy finday ary fanamiana, nisy avy eo ny fijerena ny zava bita
Marihina moa fa mitentina 32.500 Dolara na maherin’ny 100 Tapitrisa Ariary ny tetibola natokan’ny firenena Amerikana tamin’ity fanatsarana ny rovan’Andafiavaratra ity.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The Ambassador of the United States and the representatives of the Malagasy State have just inaugurated the rehabilitation works of the Palacio de Andafiavaratra initiated in 2016 thanks to the « Ambassador’s Fund for Cultural Preservation in the World » for an amount Of $ 32,000.

This program made it possible to bring the building up to standard in terms of fire safety, improving lighting and restoring fences which will contribute to a better image of this museum for tourists and Malagasy.

It should be recalled that several historic sites and monuments in Madagascar have already benefited from this patronage, such as the preservation of historic textiles, the promotion of traditional Malagasy dances or the rehabilitation of the historical paths of Fianarantsoa.

#PHOTOS


Photos : (c) LCVM

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACT

AMBASSADE DES ETATS-UNIS A MADAGASCAR
Lot 207 A – Andranoro – Antehiroka
105 Antananarivo
Siteweb : US Embassy Antananarivo
Email : consantan @ state.gov
Tel Madagascar : +261 (0) 20 23 480 00

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97