SANTÉ :
NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON DE MÉDICAMENTS

Quand on a besoin de médicaments en urgence, le problème qui se pose pour les malades est qu’il faut savoir où se trouve la pharmacie de garde la plus proche et de s’y rendre. De plus, la plupart du temps, on peut se heurter à une longue queue ou .

Actuellement, une officine de la capitale Antananarivo teste un service de livraison aux centres médicaux et aux entreprises qui se trouvent loin des pharmacies.

Même si c’est un nouveau service qui facilite l’accès aux médicaments, n’oublions pas que ces professionnels de santé jouent un rôle très important auprès du public en termes de conseils et de vérification des traitements thérapeutiques des patients.

#MALAGASY

Matetika rehefa mividy fanafody dia mila manantona farmasia. Indraindray aza ary matetika mihitsy dia voatery milahatra vao afaka mahazo izay fanafody vidiana. Mananosarotra tokoa nefa hatao ahoana moa satria ilaina ny fanafody raha te ho sitrana. Ireo lavitra toeram-pividianana fanafody moa no tena mitondra faisana anisan’izany ireo toerana ivelan’ny renivohitra toa an’Avaradrano na Atsimondrano.

Tsy mba toy izay anefa ity toeram-pivarotana fanafody na farmasia iray etsy Antaninarenina ity. Satria dia manana fomba hafa mihitsy izy ireo ahafahana mahazo ilay fanafody haingana kokoa indrindra raha misy ilana maika izany.

Tsy inona izany fa ny fanaterana ireo fanafody manodidina ny 15 Km an’Antananarivo eo ho eo no azon’izy ireo hatao izany fanaterana tànana izany.

Miantomboka amin’ny fanafody maivana indrindra izay azo entina Tanana izany ka hatramin’ny fanafody betsaka ihany koa ka mila haterina amin’ny fiara na moto izany.

Noho izany dia manana fahafahana manatitra ireo fanafody ireo amin’ny mpanjifa ity toeram-pivarotam-panafody na farmasia etsy Antaninarenina ity.

Ny tanjona hoy ny tompon’andraikitra Rtoa Nathalie Bakoly Rafidison, sekretera Jeneraly ato amin’ilay toerana, dia hatramin’izay izay mila fanafody dia mila manatona farmasia fa ho azy ireo kosa dia ny fanafody no manantona ny marary.

Andoniaina Vally

#ENGLISH

When emergency medications are needed, the problem for patients is to know where to find the nearest on-call pharmacy and to get there. Moreover, most of the time, one can run into a long tail or.

Currently, a pharmacy in the capital Antananarivo is testing a home delivery service for those people who are away from pharmacies, or who have difficulty moving or also if no people to help them.

Even though it is a new service that facilitates access to medicines, let us not forget that these health professionals play a very important role with the public in terms of advice and verification of therapeutic treatment of patients.

#PHOTOS


Photos : (c) LCVM

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACT

LIVRAISON DE MÉDICAMENTS A DOMICILE
7, rue Ratsimilaho – Antaninarenina
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 22 200 25 / +261 (0) 22 675 22

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97