SANTÉ :
DONS DE MATÉRIELS DE COELIOSCOPIE – MÉDECINS AUSTRALIENS

Un collectif de Médecins Australiens de la ville de Toowoomba vient d’offrir à plusieurs hôpitaux malgaches de nouveaux matériels médicaux nécessaires aux différentes opérations chirurgicales en permettant à nos professionnels de révolutionner leurs façons de faire.

Avec ces appareils de cœlioscopie, il n’est plus nécessaire de pratiquer de grandes ouvertures lors des interventions mais on se contente de petites incisions dans lesquelles on introduit un endoscope muni d’un système optique et d’instruments chirurgicaux.

Les avantages sont donc nombreux quand on utilise cette nouvelle pratique, que ce soit pour les spécialistes en terme de rapidité de diagnostics ou d’actions ainsi que pour les patients en terme de confort post-opératoire.

M.R.

#MALAGASY

Tonga nanolotra fitaovana manampy ny Dokotera mpitsabo eny amin’ny HJRA rizareo fikambanana dokotera mpitsabo ao Aostralia, fitaovana entina manampy amin’ny fandidiana na « appareil cœlioscopique » izany.

Ity fitaovana enti-mandidy ity moa dia ilaina isaky ny misy fandidiana satria raha tokony hisy ny fanokafana lehibebe ilay toerana hodidiana izay mety hiteraka fahasarotana indray avy eo noho ilay faritra voatery nodidiana lehibe ahafahana mandidy, ity fitaovana izay nomen-drizareo Aostraliana ity moa dia manahena bebe kokoa izay faritra tsy maintsy hodidiana izay satria dia misy irony karazana fitaovana miendrika tanana irony ity fitaovam-pandidiana ity ka afaka mahavita izay hataon’ny tànana ao anatin’ny vatan’ilay marary.

Nandray ireto dokotera mpitsabo Aostraliana tonga nanatitra ireo fitaovana fandidiana ireto moa ny solotena avy ao amin’ny Ministeran’ny Fahasalamana, ny avy ao amin’ny Mpitsabo mpandidy Malagasy ary ny talen’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Nisaotra ireto dokotera avy any Aostralia ireto moa ny Talen’ny HJRA, ny profesora Oliva Rakotoalison, ary nilaza fa tena ilaina tokoa izy ity amin’ny fandidiana izay hatao sady manamora kokoa ny asa hataon’ireo mpitsabo mpandidy.

Ankoatra izay dia nanambara ihany koa moa ny Talen’ny HJRA fa hanamora kokoa ny saran’ny fandidiana ny fanana’ny hopitaly HJRA ity fitaovana ity satria dia hiena arakaraky ny fitaovana hovidian’ny marary rehefa hodidiana izy ny vola alohany noho ilay faritra hodidiana tsy ho lahibe noho ny fanànana ity fitaovana ity.

Nanambara moa ireto mpitsabo avy any Aostralia ireto fa ny eny amin’ny hopitaly eny Soavinandriana dia efa notoloran’izy ireo ity fitaovana ity ihany koa ary tsy eto Antananarivo ihany fa ny hopitaly any toliara ihany koa dia nahazo ny azy.

Marihina moa fa efa mitentina 500 tapitrisa dolara Aostraliana na maherin’ny 10 lavitrisa Ariary no tetibidin’ireo fitaovana efa natolotr’ireto dokotera Aostraliana ireto ho an’ireo hopitaly lehibe eto Antananarivo sy Toliara.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

A group of Australian doctors in the city of Toowoomba has just offered several Malagasy hospitals new medical equipment necessary for the various surgical operations by allowing our professionals to revolutionize their ways of doing things.

With these laparoscopic instruments, it is no longer necessary to make large openings during surgery, but only small incisions are made in which an endoscope with an optical system and surgical instruments is inserted.

The advantages are numerous when using this new practice, whether for specialists in terms of speed of diagnosis or actions and for patients in terms of post-operative comfort.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97