POLITIQUE :
1ERE SESSION ORDINAIRE 2017 A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés de l’Assemblée Nationale Malgache sont de nouveau réunis au Palais de Tsimbazaza à Antananarivo durant 60 jours pour une session ordinaire afin de préparer de nouvelles lois, de valider la Loi des finances rectificative mais aussi d’interpeller le Gouvernement sur des questions précises.

Lors de son allocution, le Président Jean-Max Rakotomamonjy et cela en présence du Premier Ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly et du Président du Sénat Honoré Rakotomanana, a réitéré auprès de la Chambre Basse de l’importance de trouver des solutions dans l’éradication de la pauvreté, de la lutte contre la corruption et le développement effective de notre pays.

Soulignons que la mouvance TIM de l’ancien Président Ravalomanana se déclare actuellement être dans l’opposition et que les membres du MAPAR d’Andry Rajoelina se positionneront en fonction des futures réponses du Gouvernement pour s’engager sur la motion de censure qui se prépare en coulisse.

M.R.

#MALAGASY

Totosaina etsy amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza sy eny Anosy ny faha 02 Mai izao ny fivoriam-be ara-potoan’ny Antenimieram-pirenena roa tonta sy ny governemanta. Fotoana izay hanaovan’ny governemanta tatitra mahakasika ny zava-bitany sy ny mbola tsy vitany amin’ny solombavam-bahoaka.

Araka izany, dia tonga tety Tsimbazaza avokoa ny minisitra rehetra, ny filohan’ny antenimiera roa tonta ary ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.

Nanomboka tamin’ny 4ora latsaka teo moa ny fanokafana ny fivoriana narahin’ny kabarin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Atoa Jean Max Rakotomamonjy.

Nanamafy moa Atoa Filohan’ny Antenimieram-pirenena fa tokony hiarahan’ny be sy ny maro hatao ny fitadiavam-bahaolana amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny fiakaran’ny vidin-tsolika, ny fitsaram-bahoaka, sns…

Fa ny tena andrasan’ny maro amin’ity fivoriana ara-potoana izay haharitra mandritra ny 2 volana ity dia ny raharaha mafana eto amin’ny firenena, anisan’izany ny raharaha kolikoly izay mamatotra an’Ramatoa Claudine Razaimamonjy, ny resaka bois de rose tatsy Singapour, ny ressaka fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, sns…

Misy ny resaka mandeha mantsy fa hisy ny fitsipaham-pitokisana hataon’ireo solombavam-bahoaka noho ireo raharaha ireo, anisan’izany ny solombavam-bahoaka TIM izay nanamafy fa zara raha misy ny asa vitan’ny Governemanta mihitsy fa ny fahantram-bahoaka no hita mihamafy ary manginy fotsiny ny resaka kolikoly.

Ho an’ny antoko Mapar kosa dia miandry ny valiteny izay havalin’ny praiminisitra sy ny mambra ao amin’ny governemantany no hanaovany io fitsipaham-pitokisana io.

Ny solobavambahoaka voafidy tany Betroka Randrianasolo Jean Nicolas kosa dia niteny fa tsy ilaina intsony izany fitsipaham-pitokisana izany fa ny fampandrosoana sy ny fanatanterahana ny vina napetraky ny filoham-pirenena no tokony hatao ho laharam-pahamehana.

Mbola haharitra 2 Volana moa ity fifanatrehana eo amin’ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka ary ny loholona ity, inoana fa hisy zavatra ho tapaka noho izany.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

Members of the Malagasy National Assembly are again gathered at Tsimbazaza Palace in Antananarivo for 60 days for an ordinary session in order to prepare new laws, to validate the Amending Finance Law but also to challenge the Government on specific issues .

In his speech, President Jean-Max Rakotomamonjy, in the presence of Prime Minister Olivier Solonandrasana Mahafaly and President of the Senate Honoré Rakotomanana, reiterated to the Basse Chamber the importance of finding solutions in the eradication of Poverty, the fight against corruption and the effective development of our country.

It should be noted that the TIM movement of former President Ravalomanana is now declared to be in opposition and that members of the MAPAR of Andry Rajoelina will position themselves according to the future replies of the Government to commit themselves to the mention of censure which is being prepared Behind the scenes.

#PHOTOS

(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interviews


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97