ARTS & CULTURE :
TAOM-BAOVAO MALAGASY 2017 A ANALAKELY

Notre île Madagascar est un pays multi-éthnique provenant de nombreuses regions du monde mais ce qui nous caractérisent c’est notre désir de sauvegarder nos différentes cultures et traditions.

Malgré la mondialisation de l’économie et de la communication avec l’apport de la culture occidentale, les Malagasy souhaitent perpétuer la fête du Nouvel An ou “Taom-baovao”. Une période durant laquelle fêtes et moments de partage sont de rigueur.

Pour cette année 2017, la celebration sera dans un premier temps une vente-exposition d’artisanats et de produits agricoles labellisés “Vita Gasy” à Analakely qui sera suivie d’une manifestation à Mahamasina Antananarivo avec une grande marche de lampions autour du Lac Anosy.

#MALAGASY

Mbola anisan’ ny mampiavaka ny malagasy ny fomba amam-panaony. Maro mihitsy ireo vahiny mpizahan’any tonga mandalo eto Madagasikara mijery sy mandalina ireny fomba amam-panao Malagasy ireny. Anisan’ireny ny taom-baovao Malagasy.

Tsy araky ny fiheverana azy fa ny fomban-drazana ihany ny fomba amam-panao Malagasy fa manana ny taom-baovao izay azy manokana ihany koa. Rehefa tsinana ny volana eo anelanelan’ny volana Mars – Avril iny dia eon y taom-baovao Malagasy. Amin’ity bvolana ity dia ny Faha 28 Martsa 2017 ny taom-baovao izay hankalazaina ny 27 martsa hariva.

Nisy ny hetsika fampahafantarana izany taom-baovao Malagasy izany ka manomboka anio 25 Martsa 2017 izany ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 27 Martsa 2017 Atoandro. Esty amin’ny Lapan’ny Tanana eo Analakely moa no hanatanterahana izany ka tranoheva maro no mampiranty ny vokatra avy any aminy.

Tamin’ity indray mitoraka ity dia natao ity hetsika ity mba ahafahan’ny Malagasy rehetra mahatsiaro ny fomba sy ny kolotsaina niaviany.

#ENGLISH

Our island Madagascar is a multi-ethnic country from many parts of the world but what characterizes us is our desire to safeguard our different cultures and traditions.

Despite the globalization of the economy and communication with the contribution of Western culture, the Malagasy wish to perpetuate the New Year or Taom-baovao. A period during which parties and moments of sharing are de rigueur.

For this year 2017, the celebration will initially be a sale-exhibition of handicrafts and agricultural products labeled « Vita Gasy » in Analakely which will be followed by a demonstration in Mahamasina Antananarivo with a large march of lamps around Lake Anosy .

Andoniaina Vally

#PHOTOS

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACTS

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97