POLITIQUE :
DES TROUBLES LORS DE L’ANNIVERSAIRE DU TIM DE MARC RAVALOMANANA

La célébration des 15 ans du parti politique Tiako i Madagasikara (TIM) s’était déroulé dans un premier temps à l’Hôtel Carlton d’Anosy dans une bonne ambiance amicale pour finir ensuite en émeute contre les forces de l’ordre.

En effet, l’ancien Président a décidé d’entamer une marche avec ses partisans vers la Place de l’Indépendance et cela malgré l’interdiction par la Préfecture de Police de toutes manifestations dans la capitale et de l’accès au Stade Mahamasina.

D’un côté, on ne comprend pas cette décision administrative d’empêcher des gens de fêter ensemble la création de leur mouvement, mais on est pas surpris non plus aussi du comportement de va-t’en-guerre de Ravalomanana pour engager un bras de fer avec les autorités actuelles.

En effet, à l’approche des élections présidentielles de 2018, il est clair que tous les mouvements politiques commencent à mobiliser leurs sympathisants et leurs militants et que cette situation risque de nouveau de destabiliser encore plus la Paix fragile que l’on connaît actuellement.

M.R.

#MALAGASY

Androany Asabotsy faha 8 Jolay 2017 no fotoana nofidin’ny antoko TIM na Tiako I Madagasikara hanatanterahina ny fankalazana ny faha 15 Taona niforonany. Efa herinandro maromaro izay no nanao fampilazana tamin’ny haino aman-jery ny antoko ary Atoa Ravalomanana Marc izay filoham-pirenena teo aloha sady filoha mpanorina ity antoko ity no nilaza tamin’ny vahoaka fa hisy izay fankalazana izay ka ao amin’ny kianjaben’ny Mahamasina no hanatanterahina izay fankalazana ny faha 15 Taonan’ny TIM izay.

Tamin’ny voalohany dia nanomealalana ny kaominina ary nanome alalana ihany koa ny “Prefet de Police” eto Analamanga ary nanome alalana malalaka ho an’ny antoko TIM noho izany. Andro vitsy taty aoriana anefa niova hevitra tampoka ny prefet de police ka nisintona io fanomezan-dàlana io ary nanambara fa tsy azo hatao izany fankalazana ny faha 15 Taonan’ny TIM ao Mahamasina izay, ka ireo mihevitra ny hiditra ao Mahamasina dia hisy ny fisamborana ary hisy ny fanapariahana amin’ny baomba mandatsa dranomaso.

Nangataka fandravana ny antoko-teny amin’ny fitsarana ny TIM mahakasika zay fandavàna tampoka ilay fanomezan-dàlana teo izay ka nahazo rariny ary nitondra izany teny anivon’ny manam-pahefana kanefa dia nolavin’izy ireo izay fandravana didy izay ary nanamafy hatrany ireo mpitandron’ny filaminana fa handray fanapahan-kevitra raha misy fitariana olona io andron’ny asabotsy faha 8 Jolay io.

Vao maraina dia efa niatrana teny Anosy sy Mahamasina ny mpitandron’ny filaminana ary nivonona ho amin’izay zavatra mety hiseho. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Ramatoa Vadiny Lalao Ravalomanana izay ben’ny tanànan’Antananarivo, ireo mambra ao amin’ny antoko TIM na teo aloha sy amin’izao ary ireo mpanao politika maro dia nanao ny fanokafana izany faha 15 Taonan’ny TIM izany tao amin’ny Carlton nanomboka ny maraina.

Taorian’ny kabary sy ny fialana hetaheta dia nanapa-kevitra Atoa Ravalomanana Marc fa hidina hiarahaba ny olona ka nivoaka ny hotely Carlton izy teo amin’ny tamin’ny 11 ora mahery teo. Nirohotra nanaraka azy ireo vahoaka maro be ary nikiakiaka sy nihorakoraka nilaza fa ho eny Mahamasina no haleha. Nitohy ny dia ka teo Ansoy no raikitra ny fifanosehana tamin’ny mpitandron’ny filaminana hisesika hiditra ao Mahamasina. Niova hevitra anefa ny Filoha mpanorina ny TIM ka nanapakevitra ny ho eny Analakely.

Vao afaka kely ny tonelina teo Ambohidahy anefa dia nanapoaka baomba lakrimozena ny mpitandron’ny filaminana ka nisavoritaka ny olona. Nanapakevitra fa tsy ho eny Analakely ny filoha teo aloha ry nandeha namonjy fodiana. Ireo mpanara-dia azy sisa no nanohy nandragitra ny mpitandron’ny filaminana hatramin’ny hariva.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The celebration of the 15th anniversary of the political party Tiako i Madagasikara (TIM) took place initially at the Carlton Hotel in Anosy in a friendly atmosphere to end then riot against the forces of order.

Indeed, the former President has decided to start a march with his supporters towards the Independence Square and this despite the prohibition by the Prefecture of Police of all events in the capital and access to the Stage Mahamasina.

On the one hand, we do not understand the administrative decision to prevent people from celebrating the creation of their movement, but we are not surprised either by the behavior of Ravalomanana going to war to engage an arm wrestling with the Authorities.

Indeed, as the 2018 presidential elections approach, it is clear that all political movements are beginning to mobilize their supporters and activists, and that this situation is likely to further destabilize the fragile peace we are currently experiencing.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Live Rush


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97