ZOOM :
LA JOURNEE MONDIALE DE LA METEOROLOGIE

L’ouverture officielle de la Journée Mondiale de la Météorologie a été célébrée à Ampandrianomby et sous le thème « les nuages ». Un évènement qui durera 6 jours et qui permettra aux professionnels de présenter leurs services aux publics mais aussi de participer à des séminaires et des conférences.

En effet, leurs études permettent la prévision du temps qui se fera en général sur la Grande Île et l’Océan Indien. Ce service de l’Etat proposera les nombreuses solutions pour éviter la sècheresse et aussi de découvrir les procédures de provocation des pluies artificielles.

Ainsi, depuis le début de l’année 2017, Madagascar du faire face à ces deux phénomènes climatiques extrêmes allant de la sécheresse au cyclone avec des conséquences catastrophiques pour le pays.

Cette manifestation sera clôturée par une grande marche le Samedi 25 Mars en incitant la population à préserver la nature et l’environnement.

#MALAGASY

Nosokafana androany testy Ampandrianomby, foibe toeran’ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro androany ny fankalazany ny “Andro ho an’ny toetr’andro mitondra ny lohateny hoe “ Ny Mahakasika ny rahona”.

Nomarihana manokana ny mahakasika ny rahona satria tsapa tao anatin’izay telo volana lasa izay ny maha zava-dehibe ny fisian’ny rahona sy tsy mety antony miteraka ny tsy fiforonany ihany koa eo amin’ny toetr’andro.

Mandrafitra ny mety ho mari-pana, ny latsak’orana sy ny rivo doza mantsy ny rahona ka izay no antony nijerena manokana ny mahakasika ny rahona. Nisy noho izany ny adi-hevitra, sy famelaberalan-kevitra mahakasika ny antony mahatonga nyfiforonan’ny rahona tetsy Ampandrianomby, narahana fampisehoana ireo fitaovana ampiasain’ny Sampana mpamantatra ny toetry ny andro ary fampirantiana tamin’ny alalan’ny tranoheva maro.

Mifarana amin’ny Asabotsy izao moa ity Fankalazana ity ka “Dia Be” miainga etsy Ampandrianomby arahina filanjana sora-baventy misarika ny olona tsy hanimba ny tontolo iainana no hamaranana izany. Ary nanato ho an’ny be sy ny maro izy ity.

Ny tanjona moa dia ny hahafantaran’ny tsirairay fa miankina betsaka amin’ny rahona ny fiainan’ny Malagasy izay tantsaha ny ankabetsahany.

Andoniaina Vally

#PHOTOS

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACTS

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
METEO MADAGASCAR
Rue Farafaty – Ampandrianomby
BP. 1254
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 20 26 396 32 / +261 (0) 20 26 398 04
Siteweb : Ministère des Transports et de la Météorologie & Météo Madagascar

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97