ZOOM MÉTIER : LA CULTURE DE L’ANTHURIUM PAR MAMY RAHOLIFERA

15 taona teo ho eo izay ramatoa Mamy RAHOLIFERA no nifantoka tamin’ny fambolena voninkazo. Nosafidiany manokana ny fambolena ny “anthurium”, izay misy karazany maromaro mihitsy izany ao aminy. Anisan’ny mitondra hafaliana sy fahasalamana, hoy izy, ny fikarkarana voninkazo.

Tena mila fikojakojana tokoa ny “antirium”, tsy dia tia hain’andro loatra izy fa mila halokaloka. Ny zezi-pahitra maina no tena anisan’ny tiany. Maharitra am-polon-taonany ny fahaveloman’ity voninkazo ity.

5 arivo ariary ka hatramin’ny 3 hetsy ariary ny iray ao amin-dramatoa Mamy. Ireo zana-boninkazo madinika no be mpividy amin’izao an-katoky ny fetin’ny reny izao, hoy izy.Manome torohevitra ho an’ireo mpanjifa, ihany koa, ny tenany mba hahavanona ny fambolena.

Reportage : Hery A.

AUDIOS & VIDÉOS

Votre Publicité sur LCVMADA

PHOTOS